Zdrowie

„Zdrowie – to nie brak choroby. Zdrowie to powrót do Źródła. To dynamiczny przejaw życia”

 

W ANMO docieramy do przyczyn chorób, łączymy metody lecznicze i poglądy na temat zdrowia wywodzące się z różnych tradycji medycznych i duchowych. Nowe obszary świadomości prowadzą do odnowy we wszystkich dziedzinach życia.

„kiedyś – u źródeł nie było rozróżnienia”

W obecnym czasie obserwujemy wzrost świadomości na temat zdrowia i odżywiania wśród ludzi kultury zachodu. „Na świadomość tę mają wpływ tradycje wielu kontynentów w której zrównoważona dieta była integralną częścią uzdrowienia – powrotu do zdrowia, rozumianego jako dynamiczny przejaw życia”.

Stosowane w Centrum: leczenie dietą, ziołolecznictwo, masaż, dotyk, praca z marmami, praca przez rysunek, terapie medyczne, fizjoterapeutyczne, działają skutecznie kiedy opierają się na diecie leczniczej i świadomym odżywianiu.

W naszej pracy opartej o indywidualny wywiad z pacjentem
W pracowni dietetyki

Uczymy:

– przygotowywania posiłków z użyciem ziół i minerałów
– reagowania odpowiednią dietą na stan zdrowia
– zastosowania diety w stanach chorobowych
– tworzenia receptur w zależności od stanu zdrowia pacjenta

 

Przygotowujemy:

– zalecenia dietetyczne
– jadłospisy
– przykładowe przepisy
– dokładne dania dobrane do indywidualnych potrzeb

W pracowni medycyny chińskiej
Korzystając z ajurwedy